Konserwacja - pranie

 

Zachowanie długotrwałej żywotności i jakości kanałów tekstylnych związane jest z zapewnieniem podstawowych czynności - regularnej kontroli stanu materiału i konserwacji. Przedłużeniu ich używalności, służą następujące środki:

 • podczas montażu i demontażu kanałów, należy utrzymać pracę w standardzie „czystych rąk”,
 • kanałów tekstylnych nie należy składować w stanie rozpakowanym na posadzkach - ma to na celu zabezpieczenie tkaniny przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem mechanicznym,
 • kanały tekstylne należy instalować w sposób uniemożliwiający stykanie się z innymi urządzeniami lub ich elementami,
 • należy unikać ekspozycji kanałów tekstylnych na nadmierne oddziaływanie promieni UV,
 • urządzenia doprowadzające powietrze do kanałów tekstylnych powinny być wyposażone w filtry o odpowiedniej klasie filtracji,
 • kanały tekstylne nie powinny być poddawane oddziaływaniu powietrza o wysokiej temperaturze (powyżej 70 °C).
Czyszczenie kanałów tekstylnych
Pranie wodne

Proces prania wodnego kanałów tekstylnych powinien być realizowany wg poniższych wskazówek:

 • zaleca się od 2 do 4 cykli prania z dodatkiem środków piorących (dozowanie środka zgodnie z wytycznymi producenta), w temperaturze 30-40°C,
 • w przypadku materiałów silnie zabrudzonych, zaleca się płukanie pomiędzy poszczególnymi procesami prania,
 • dopuszczalne jest płukanie z dodatkiem środków dezynfekcyjnych, np. preparatów zawierających chlor,
 • płukanie końcowe realizowane powinno być z dodatkiem środków neutralizujących działanie preparatów dezynfekcyjnych lub w czystej wodzie
 • nie należy odwirowywać kanałów po zakończeniu procesu prania – zaleca się zawieszenie kanałów w stanie wilgotnym i dopuszczenie do samoczynnego wycieknięcia wody z tkaniny,
 • suszenie kanałów w suszarkach mechanicznych może prowadzić do ich trwałego uszkodzenia.

Pranie chemiczne

Procesowi prania chemicznego mogą być poddawane wyłącznie kanały o niewielkim lub średnim stopniu zabrudzenia. Uzyskanie efektu dezynfekcji jest możliwe poprzez zastosowanie czyszczenia chemicznego z dodatkiem 4-chloroetylenu. Po zakończeniu procesu czyszczenia, zaleca się dokładne wywietrzenie kanałów.

Czyszczenie kanałów transportowych

Kanały transportowe nie nadają się do prania w pralkach automatycznych. Należy je myć przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków piorących. Mycie należy przeprowadzić zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Po umyciu kanały należy opłukać czystą wodą i zawiesić ukośnie, w celu spłynięcia z nich wody. Stosowanie środków zawierających rozpuszczalniki może prowadzić do trwałego uszkodzenia materiału.