image

Filtro-reduktor stanowi opcjonalne dodatkowe wyposażenie kanałów tekstylnych Atol.  

​Zalety filtro-reduktora
  • Filtr – oczyszczanie powietrza dostarczanego do nawiewu przez kanał tekstylny
  • Wydłużenie międzyserwisowych okresów pracy kanałów
  • Rzadsza konieczność prania kanałów
  • Zmniejszenie falowania kanału występującego: przy zbyt dużych prędkościach przepływu v > 7,5 m/s oraz przy za dużym ciśnieniu spowodowanym np. bliskością wentylatora nawiewnego
  • Filltro-reduktory są łatwe do zamontowania oraz dopasowane do montażu nawet w istniejących już kanałach tekstylnych firmy Atol.
  • Niewielki koszt fitro-reduktorów znacząco usprawnia eksploatację kanałów tekstylnych Atol.
Rys. 1 Schemat filtro-reduktora
image