Bryza

 

Bryza to wielofunkcyjny system obróbki powietrza przeznaczony szczególnie dla zakładów przemysłowych wymagających w obróbce powietrza procesów:

  • nagrzewania
  • chłodzenia
  • nawilżania powierza.

Bryza posiada wysoki współczynnik efektywności chłodniczej (EER), który w tym wypadku wynosi ~40. Przy standardowych urządzeniach sprężarkowych jest ona na poziomie 4.
Ważną funkcją w zakładach typu stolarnie, malarnie, drukarnie jest możliwość nawilżania powietrza.
Rozprowadzenie powietrza realizowane jest przy pomocy kanału tekstylnego zapewniającego równomierny i ukierunkowany wypływ powietrza.

image
Rys. 1 Schemat urządzenia


1. Centrala
2. Kanał tekstylny
3. Pompa

image

 

 

image

 

 

image

 

Wykres 1. Proces chłodzenia powietrza świeżego.

T1 - temp. początkowa

T2 – temp. końcowa.

 

 

Wykres 2. Klasyczny model grzania pomieszczeń przemysłowych.

Proces grzania powietrza świeżego skutkuje
znacznym spadkiem wilgotności względnej. Dla poniższego przykładu jest to wartość ϕ= 17,5%.

image

 

 

Wykres 3. Model grzania przy użyciu urządzenia typu Bryza
1) Grzanie nagrzewnicą wodną do temp. T2 = 30,5°C,
2) Nawilżanie powietrza przy użyciu system dysz Bryzy i doprowadzenia do temp. 19°C i wilgotności 55%.
image

 

Nad utrzymaniem parametrów temperatury i wilgotności zadanych przez użytkownika czuwa automatyka, analizująca temp. panującą w pomieszczeniu z parametrami powietrza zewnętrznego. Automatyka reguluje recyrkulacją, mocą nagrzewnicy wodnej, procesem nawilżania adiabatycznego.
Funkcje obróbki powietrza realizowane przez Bryzę:

  • filtracja powietrza nawiewanego,
  • recyrkulacja powietrza obiegowego i zewnętrznego,
  • nawilżanie adiabatyczne powietrza,
  • obniżenie temperatury powietrza,
  • równomierne rozprowadzenie obrobionego powietrza za pomocą kanału tekstylnego.