Przepustnice tekstylne

Przepustnice tekstylną umieszczamy wewnątrz kanału łącząc ją z opaska montażową. Ustawienie przepustnicy dokonujemy poprzez zaciskanie/ luzowanie linki regulacyjnej zaopatrzonej w stoper.

Wykorzystanie przepustnic jest szczególnie korzystne w wypadku, gdy kolektory stalowe rozprowadzenia powietrza nie zostały zaopatrzone w przepustnice wielopłaszczyznowe metalowe, a z samego rozpływu powietrza w kolektorach stalowych może dochodzić do istotnych różnic pomiędzy strumieniami powietrza skierowanymi do konkretnych kanałów tekstylnych.

Dzięki przepustnicom możemy doprowadzić do równomiernego wypływu powietrza, poprzez ujednolicenie oporów na poszczególnych odgałęzieniach instalacji powietrza.

image

 

 

image

 

 

image