Modułowy system kanałów tekstylnych MSKT-ATOL umożliwia samodzielny dobór ciągów wentylacyjnych w technologii kanałów tekstylnych. Każdy ciąg wentylacyjny składa się z modułów o długości 2,5m. Na końcu posiada demontowalne denko, a na początku demontowalny odcinek z obejmą umożliwiającą połączenie ciągu z kanałem stalowym. W celu utrzymania stałej prędkości i dynamicznego ciśnienia powietrza na całej długości ciągu, zalecamy wprowadzenie redukcji średnicy dla ciągów o długości powyżej 20m.

Moduły występują w dwóch postaciach – kanał tekstylny z odpowiednim rodzajem wypływu powietrza oraz kanał z wymiennymi wstawkami, co umożliwia szybką korektę wypływu.