Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna

Produkty ATOLVENT z pozytywną opinią ITB!

Pragniemy poinformować Państwa, że firma Atol dołożyła wszelkich starań i dopełniła
obowiązku, w celu uzyskania Krajowej Oceny Technicznej – KOT na kanały tekstylne naszej
produkcji.


Zgodnie z wchodzącym w życie dnia 1.01.2022 r. nowym rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) dokument ten jest wymagany do legalnej sprzedaży
produktu
na polskim rynku oraz na rynek pozostałych krajów członkowskich korzystając
rozporządzenia UE numer 764/2008.


Krajowa Ocena Techniczna jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego
, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób
będzie zastosowany.


W celu uzyskania KOT kanały naszej produkcji musiały przejść szereg wymagających badań
takich jak: wymagane ciśnienie, minimalna i maksymalna temperatura działania,
maksymalne nadciśnienie w kanale, przepuszczalność pary wodnej i powietrza, trwałość
kanałów po wielokrotnym praniu.

image