Nasze nowości

BRYZA

Produkt został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP pod numerem W.128649.

BRYZA to bardzo ekonomiczny układ obróbki powietrza do wykorzystania w układach wentylacyjnych pomieszczeń kubaturowych.
System BRYZA (Rys. 1.) to powiązanie pojedynczego lub zespołu kanałów tekstylnych z układem adiabatycznego nawilżania wodnego (1, 3 i 4 razem).

image

Rys. 1. Model systemu BRYZA

W rozwiązaniu proponowanym przez Atol, kanał tekstylny (2) w trakcie pracy na stałe jest powiązany z ciśnieniowym przewodem wodnym (3) na którym umieszczone są dysze zraszające (4).
Na każdym przewodzie tekstylnym (2), dwa przewody wodne (3) z dyszami (4) umieszczone są na godz. 3 i 9, dysze (4) zaś występują w zależności od wydatku powietrza kanału, co 0,5 – 5 m. System perforacji (5) kanału tekstylnego jest tak dobrany, aby nawiewane przez kanał powietrze porywało ze sobą drobiny wody.

image

Rys. 2. Przekrój systemu BRYZA

Układ BRYZA przewidziany jest do zastosowania w powiązaniu z urządzeniami typu: 
 • aparaty grzewczo-wentylacyjne z wykorzystaniem powietrza świeżego,
 • centrale wentylacyjne nawiewne oraz nawiewno- recyrkulacyjne z systemem grzewczym.

BRYZA może być użyta z urządzeniami każdego występującego na rynku producenta.

Funkcje obróbki powietrza możliwe do realizacji przy użyciu układu BRYZA:
 • nawilżanie powietrza nawiewanego,
 • obniżenie temperatury powietrza nawiewanego kanałem tekstylnym.
image
 
BRYZA wyposażona jest w układ automatyki który uruchamia lub wyłącza pracę pompy – steruje procesem nawilżania. Nawilżanie zależne jest od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu w powiązaniu z przyjętymi parametrami nastaw i warunkami powietrza zewnętrznego. Automatyka BRYZY jest powiązana z pracą głównego urządzenia wentylacyjnego np. centrali nawiewno-grzewczej np. nigdy nie włączy się nawilżanie, jeśli nawiew nie działa.
Głównym atutem BRYZY jest możliwość dokonania, w okresie letnim, schłodzenia powietrza przy bardzo minimalnym koszcie energetycznym. W klasycznych układach chłodniczych freonowych stosunek mocy chłodniczej do zużytej energii wynosi 2.5-4.5, tu możemy liczyć na efektywność na poziomie 16-25.
Koszty inwestycyjne związane z zastosowaniem BRYZY też są niższe.
Dodatkową zaletą działania BRYZY, w okresie grzewczym, jest możliwość łatwego nawilżenia powietrza szczególnie tam, gdzie wilgotność w okresie grzewczym może w normalnych warunkach pracy być zbyt niska np. stolarnie, drukarnie, zakłady produkcji roślinnej.
BRYZA (3) może działać jako fragment całego układu wentylacji (Rys. 3.). Np. dla jednej tylko nawy hali, gdy cała hala obsługiwana jest przez jedną dużą centralę wentylacyjną (1), od której odchodzi stalowy kolektor (2), rozdzielający się na kanały tekstylne (4) i ewentualny system BRYZA (3).
image

Rys. 3. Schemat układu wentylacji na hali 

Ewentualna awaria układu nawilżania np. brak wody, awaria pompy nie powoduje brak nawiewu powietrza za pomocą kanału tekstylnego.
BRYZA nie znajdzie sensownego zastosowania w pomieszczeniach w których w wyniku procesów technologicznych wilgotność względna powietrza przekracza 65%.
BRYZA stanowi powiązanie trwałe dwóch występujących w układach wentylacyjnych elementów: kanałów nawiewnych tekstylnych oraz adiabatycznego nawilżania wodnego. Kanał tekstylny jest jakby dodatkowo doposażony, uzbrojony i dzięki temu nie jest jedynie formą nawiewnika – dystrybucji powietrza, lecz pełni także funkcję dodatkowej obróbki powietrza.

Foliowe przewody powietrzne do wentylacji ATOLFOIL

Foliowe kanały nawiewne są nowoczesną alternatywą dla kanałów tekstylnych. Podobnie jak w kanałach tekstylnych, ich zadaniem jest równomierny nawiew świeżego powietrza poprzez perforację, jednak przy znacznie obniżonych kosztach zamówienia – ok. 40%. Mogą pełnić funkcję stałej instalacji nawiewnej lub mogą być stosowane jako kanały serwisowe, w momencie, gdy kanały tekstylne będą czyszczone. 
Kanał na swoim początku jest przyłączany za pomocą zamka do odcinka tekstylnego (odpowiedniej średnicy), natomiast na końcu jest zgrzewany. Odcinek tekstylny przy użyciu obejmy mocowany jest na kanale stalowym.

image

 

 

Najważniejsze cechy kanału foliowego:
 • wykonany z trudnopalnej, antystatycznej folii LDPE w kolorze białym - posiada klasyfikację niepalności ITB oraz atest higieniczny PZH
 • wykazuje dużą stabilność i stateczność kształtu w zakresie prędkości powietrza 2,5÷7,5 m/s;
 • dużo większy zakres wydajności powietrza w porównaniu do odpowiedniego kanału tekstylnego, np. dla Ø825 od 5 800 do 14 600 m3/h;
 • posiada stałą średnicę na całej swojej długości, średnice w zakresie Ø315 –  Ø825;
 • lżejszy niż kanał tekstylny, więc wystarczy montaż na jednej lince niezależnie od średnicy (możliwy jest montaż na dwóch linkach, jeśli będzie taka potrzeba);
 • szybszy montaż ze względu na dużo mniejszą ilość punktów mocujących kanał do linki;
 • czas realizacji zamówienia jest o połowę krótszy w porównaniu do kanału tekstylnego;
 • koszt zamówienia jest o ok. 50% mniejszy niż koszt kanału tekstylnego;
 • uniemożliwia wnikanie brudu w strukturę kanału, z zewnątrz można przecierać wilgotną gąbką; 
 • po zabrudzeniu lub zużyciu się kanału, odbieramy go i przekazujemy do recyclingu.
image