Wzmocnienia kanałów tekstylnych

Wzmocnienia kanałów tekstylnych

Wzmocnienia kanałów tekstylnych są zalecane w wypadku występowania lokalnych przekroczeń prędkości powietrza w kanale. Przykładowym miejscem występowania tego zjawiska są: duże kolana o średnicy powyżej 650mm, kolektory powietrzne zlokalizowane przy chłodnicach powietrza lub wyloty powietrza na połączeniach z kanałami stalowymi i urządzeniami nawiewnymi z wysoka prędkością (powyżej 8 m/s). W rejonach tych możemy zaobserwować silne falowanie – drganie kanałów, które w konsekwencji może spowodować zerwanie linek nośnych i karabińczyków, a także powoduje dławienie przepływu powietrza.

Problem ten rozwiązujemy poprzez wprowadzenie dodatkowych pierścieni usztywniających, których celem jest utrzymania kołowości kształtu kanału, zniwelowanie drgań powłoki kanału tekstylnego i utrzymanie stałego przekroju przepływu powietrza. Owe dodatkowe usztywnienia nie ograniczają możliwości prania i demontażu kanałów, w miejscach ich występowania.

image