Przykłady zastosowań

Kanały tekstylne do rozprowadzania chłodu

Kanały Atolvent w połączeniu z chłodnicami powietrza są powszechnym rozwiązaniem w zakładach produkcji żywności. Doskonale nadają się do rozprowadzania chłodu, przyczyniając się do utrzymania odpowiedniej temperatury w hali produkcji żywności. 
Kanały tekstylne mogą być wielokrotnie prane, dzięki czemu pozostają higieniczne. Utrzymanie czystości jest znacznie tańsze i szybsze niż w przypadku kanałów stalowych. Długie godziny przestojów w produkcji nie są już konieczne.
Kanały przepuszczające Atolvent znalazły zastosowanie:

  • zakładach produkujących żywność,
  • przemysł mleczarski,
  • przemysł mięsny, w tym zakłady rozbioru mięsa, chłodnie, linie pakujące
  • przetwórstwo rybne
  • warzywa i inne produkty wymagające niskich temperatur.   

Skropliny pojawiające się na suficie i w instalacjach są częstym problemem w zakładach produkcji żywności. W tych miejscach wymagana jest niska temperatura. Skropliny powstają na skutek kondensacji wody, podczas kontaktu zimnego powietrza wdmuchiwanego do pomieszczenia z cieplejszym, zazwyczaj bardzo wilgotnym powietrzem.

Kanały tekstylne, dzięki odpowiedniej perforacji, znacznie zmniejszają ilość pojawiającej się skroplin. Odpowiednia przepuszczalność materiału zapewnia, że powierzchnia tych kanałów pozostaje sucha.

Wentylacja dużych hal produkcyjnych

Kanały materiałowe stosowane są w halach produkcyjnych o dużych zyskach cieplnych. Ich zastosowanie pozwala na odpowiednie rozprowadzenie i dostarczenie znacznej ilości świeżego powietrza nawiewanego z central wentylacyjnych. Istnieje możliwość równomiernego rozprowadzenia powietrza w całej hali, a także zwiększenia jego wydajności w najbardziej wrażliwych miejscach. W miejscach, gdzie nie jest wymagany nawiew powietrza, stosuje się kanały transportowe (bez wydawania powietrza) lub kanały o ograniczonym wydatku.

Oferowane przez nas kanały tekstylne z powodzeniem wykorzystywane są zarówno do ogrzewania w zimie, jak i chłodzenia w lecie. Powyższa grafika przedstawia kanał transportowy dzielący powietrze pomiędzy kanały powietrza nawiewanego, prowadzony wzdłuż dźwigar.

System klimatyzacji oparty na urządzeniu typu rooftop

Tekstylny system wentylacji stosowany jest również do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń magazynowych. Powyższa ilustracja przedstawia system kanałów zasilanych z urządzenia "rooftoop". Powietrze jest doprowadzane przez izolowaną rurę spiro, a następnie równomiernie rozprowadzane pomiędzy alejkami, na całej powierzchni hali.

W przypadku magazynów wysokiego składowania, jak również innych wysokich pomieszczeń, zalecane są dysze dalekiego zasięgu. Nasza doświadczona kadra inżynierska pomoże Państwu w doborze odpowiednich dysz.

Układ kanałów tekstylnych

Tkaninowe kanały powietrzne służą również do rozprowadzania ciepła dostarczanego przez aparaturę grzewczą oraz chłodu dostarczanego przez klimakonwektory. Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń wraz z kanałami tekstylnymi, jak zaproponowano powyżej, zapewnia utrzymanie stałej temperatury na całej powierzchni hali. W okresach przejściowych (jesień/wiosna) część urządzeń może być wyłączona, natomiast elementy tekstylne mogą być usunięte w celu odświeżenia.

Kanały tekstylne montowane są na linkach stalowych, dzięki czemu możliwa jest łatwa zmiana ich położenia w przypadku np. modyfikacji przebiegu linii produkcyjnej lub zwiększenia zysków ciepła na danym obszarze. Można również zmienić kształt samego kanału - poprzez dodanie trójnika lub kolana tekstylnego.

Nawiewniki wyporowe

Gdy wymagany jest punktowy nawiew powietrza z delikatnym efektem, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników wyporowych. Pozwalają one na delikatny nawiew przetworzonego powietrza bezpośrednio do strefy przebywania ludzi. Dzięki niskiej prędkości przepływu powietrza z nawiewnika, komfortowo jest przebywać w jego pobliżu. Dzięki zastosowaniu nawiewników wyporowych łatwiejsze jest wydzielenie stref o szczególnych wymaganiach powietrza.

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty dostosowane do różnych wydatków powietrza oraz w różnych wariantach kolorystycznych.